YERALTI GÖRÜNTÜLEME

Yeraltı görüntüleme, yeraltı görüntüleme cihazları, manyetometre, manyometre, gradyometre, gpr radar, doppler radar cihazları hakkında ayrıntılı bilgi vermek isteriz.
Yeraltı görüntüleme cihazları, farklı özellik ve kabiliyetlerde üretilmişlerdir. Yeraltı görüntüleme teknolojileri ve çalışma mantıkları birbirinden farklı cihazlar ile yapılabilmektedir. Örneğin, GPR RADAR cihazları ve manyetometre cihazlarının yapıları ve çalışma sistemleri birbirinden çok farklıdır. Gpr radar yeraltı görüntüleme cihazları 25MHz, 50MHz, 100MHz, 250MHz, gibi frekanslarda çalışan elektromanyetik verici alıcı ve karşılaştırıcılardan oluşur. Düşük frekanslar yeraltında daha derin mesafelere inebilmektedir. Fakat frekans ve cisim boyutları konusunda ters orantı mevcuttur. Frekans büyüdükçe algılanan nesne büyüklüğü küçülür.Yani çözünürlük artar.
Manyetometre yeraltı görüntüleme cihazları ise sadece bir manyetik alan sensörü ve microcontroller ünitesinden oluşur. Gpr radar sistemi ile benzerliği yoktur fakat yeraltı görüntüleme işlerinde çoğunlukla tercih edilir. Fiyatları gpr radar sistemlerine kıyasla oldukça ucuzdur. Manyetometre görüntüleme cihazları halk dilinde manyometre olarak söylenmektedir. Manyetik alan algılayıcı sensör manyetometrenin kalbini oluşturur. Hassasiyeti sensörde kullanılan manyetizmaya duyarlı materyalin cinsi ile belli olur. Piyasada en çok ve ucuz hazır entegre devre manyetometre algılayıcı çipler kullanılmaktadır. Bu sensörlerde hassasiyet azdır. Proton manyetometresi ve potasyum manyetometresi gibi farklı çeşitleri mevcuttur. Potasyum manyetometre cihazları en hassas cihazlardır.
yeraltı-görüntüleme-cihazı

yeraltı-görüntüleme-cihazı

Yeraltı görüntüleme cihazı

Gradyometre cihazları da yeraltı görüntüleme işlerinde kullanılmaktadır. Gradyometre cihazı iki ya da daha fazla manyetomere sensöründen oluşur. Birden çok manyetometre kullanılmasının sebebi yanılmanın azltılmaya çalışılmasındandır. Gradyometre ve manyetometre son derece kullanışlı cihazlardır. Sensörler doğrusal bir boru içerisindedir, taşınması ve muhafaza edilmesi son derece kolaydır. Manyetometre ve gradyometre cihazları yeraltından 0 – 15m arası derinliklerdeki manyetik metal nesneleri tespit edebilirler.

Yeraltı görüntüleme cihazı olarak, manyetometre ve gradyometreler yaygın olarak kullanılır. Manyetometre ve gradyometre arasında sensör sayısı farklılığı vardır. İki ya da daha çok sensör kullanılan sistemlere gradyometre adı verilir. Gradyometreler genelde yan yana sıra sıra monte edilir ve geniş bir alan tek seferde taranır. Gradyometre cihazlarında manyetomerteye göre yanılma payı en aza indirilmiştir. Çok noktadan veri alınmasının sebebi budur. Sensörün kalbine verilen isim manyetometredir.

GRADYOMETRE

Manyetometre cihazları yapılarına göre sınıflandırılır. Örneğin Sezyum manyetometresi, fluxgate manyetometre, proton manyetometresi, Potasyum ( K ) manyetometresi gibi. Farklı sensör tipleri farklı kullanım alanlarına sahiptir. Define arama işleri için potasyum manyetometresi kullanılır. Potasyum mnyetometresi hassasiyeti son derece yüksektir. Kolay kullanıma sahiptir. Az enerji tüketimi vardır. Pil ömrü uzundur. Yeraltı araştırmalarında metal dedektörlerin ulaşamayacağı derinliklere inebilirler. Yaklaşık 20 metre derinliğe indiği test edilmiştir.
power pulse

power pulse

power pulse programı download için tıklayın..

Manyetometreler 2D ve 3D görüntüleme programları ile kullanılırlar. Profesyonel ekipler görüntüleme programı olarak power pulse yazılımı ve voxler kullanırlar. Voxler programının 3D görüntüleme özellik ve modüler kullanımı, bilgi ve tecrübe gerektirir. Fakat power pulse programı daha kullanışlıdır. Power pulse programının içerisine voxler gömülüdür. Amatör ve yeni başlayanlar programı çok daha kolay kullanabilirler. Power pulse programında lisans sorunu yoktur.

GRADYOMETRE

Yeraltı görüntüleme manyetometre nasıl kullanılır?

Manyetometre ile dünyamızın doğal manyetik yapısı incelenir. Bir alanda çalışma yapılırken pusula ile kuzey yönü bulunur. Manyetiklik araştırması kuzey yönünden güney yönüne doğrusal hareket edilerek yapılır. Bir alan kuzey güney yön istikametlerinde doğrusal taranır. 3D görüntüler elde edilir. Geometrik bir şekil beklenir. Eğer geometrik şekiller oluşursa doğal olmayan bir yapı ile karşılaşılmış olunur.
Power pulse dedektör yeraltı görüntüleme cihazları çözüm odaklıdır. Gerçek kullanım ve eleştiriler göz önüne alınarak tasarım yapılmıştır.