YERALTI GÖRÜNTÜLEME
Yeraltı görüntüleme, yeraltı görüntüleme cihazları, manyetometre, manyometre, gradyometre, gpr radar, doppler radar cihazları hakkında ayrıntılı bilgi vermek isteriz.

Yeraltı görüntüleme cihazları, farklı özellik ve kabiliyetlerde üretilmişlerdir. Yeraltı görüntüleme teknolojileri ve çalışma mantıkları birbirinden farklı cihazlar ile yapılabilmektedir. Örneğin, GPR RADAR cihazları ve manyetometre cihazlarının yapıları ve çalışma sistemleri birbirinden çok farklıdır. Gpr radar yeraltı görüntüleme cihazları 25MHz, 50MHz, 100MHz, 250MHz, gibi frekanslarda çalışan elektromanyetik verici alıcı ve karşılaştırıcılardan oluşur. Düşük frekanslar yeraltında daha derin mesafelere inebilmektedir. Fakat frekans ve cisim boyutları konusunda ters orantı mevcuttur. Frekans büyüdükçe algılanan nesne büyüklüğü küçülür.Yani çözünürlük artar.

yeraltı görüntüleme

Manyetometre yeraltı görüntüleme cihazları ise sadece bir manyetik alan sensörü ve microcontroller ünitesinden oluşur. Gpr radar sistemi ile benzerliği yoktur fakat yeraltı görüntüleme işlerinde çoğunlukla tercih edilir. Fiyatları gpr radar sistemlerine kıyasla oldukça ucuzdur. Manyetometre görüntüleme cihazları halk dilinde manyometre olarak söylenmektedir. Manyetik alan algılayıcı sensör manyetometrenin kalbini oluşturur. Hassasiyeti sensörde kullanılan manyetizmaya duyarlı materyalin cinsi ile belli olur. Piyasada en çok ve ucuz hazır entegre devre manyetometre algılayıcı çipler kullanılmaktadır. Bu sensörlerde hassasiyet azdır. Proton manyetometresi ve potasyum manyetometresi gibi farklı çeşitleri mevcuttur. Potasyum manyetometre cihazları en hassas cihazlardır.

yeraltı görüntüleme cihazı

Gradyometre cihazları da yeraltı görüntüleme işlerinde kullanılmaktadır. Gradyometre cihazı iki ya da daha fazla manyetomere sensöründen oluşur. Birden çok manyetometre kullanılmasının sebebi yanılmanın azltılmaya çalışılmasındandır. Gradyometre ve manyetometre son derece kullanışlı cihazlardır. Sensörler doğrusal bir boru içerisindedir, taşınması ve muhafaza edilmesi son derece kolaydır. Manyetometre ve gradyometre cihazları yeraltından 0 – 15m arası derinliklerdeki manyetik metal nesneleri tespit edebilirler.