POTASYUM MANYETOMETRESİ

Potasyum manyetometresi, sensörün bulunduğu yerdeki manyetik alan şiddetini ve yönünü ölçen bir ölçüm cihazıdır. Manyetizmayı etkileyen bir çok etken vardır. Güneşten dünyamıza gelen yüklü parçacıklar etkenlerden birisidir. Dünyadaki doğal dağ ve kaya yapısı, mineral yapısı da yine aynı şekilde manyetizmayı etkileyen önemli bir etkendir. Manyetizma dünyanın her yerinde aynı değildir.

Manyetometre ölçüm cihazları, jeofizik araştırmalarda kullanılan bir ölçü aletidir. Manyetometreler yatay düzlemde belirli bir referans yönünü (kuzey yönü) tanımlayabilen bir cihazdır. Kuzey yönü istikametinde manyetik farklılıklar belirlenir ve çeşitli programlar ve microcontroller aracılığı ile yorumlanır. 3D grafik çizimler yapabilen programlar mevcuttur. Bu programlar arasında en çok kullanılanlar voxler ve power pulse dir.

  • Gradyometre-manyetometre 3D yeraltı görüntülemesi yapabilirsiniz.
  • Gradyometre verileri herkesin anlayabileceği görsel bilgilere sahiptir.
  • Metal dedektör ile ulaşamadığınız derinliklerdeki oda, boşluk, tünel mezar, höyük, tümülüs, ve tarihi yaşam bölgelerini gradyometre- manyetometre ile tespit edebilirsiniz.
  • Bu cihazlar fiyat – performans bakımından vazgeçilmezdir.
  • Kullanım kolaylığı, taşıma kolaylığı vardır.

Manyetometre türleri:

Potasyum manyetometresi; Askeri ve sivil amaçlı kullanıma uygundur. Yüksek algılama hassasiyetine sahiptir. Askeri amaçlı kullanımlarda gemilerde denizaltı tespitinde kullanılır, Alçak uçuş yapabilen drone lerde ve uçaklarda kullanılır. Yeraltına gizlenmiş mühimmat ve silahları tespit etmek için kullanılır. Sivil amaçlı kullanımlarda, genelde define avcıları batık gemileri tespit etmek için kullanmaktadır. Kara üzerinde de kullanılır 20 metre ye kadar yeraltındaki manyetik metal nesneleri algılayabilmektedir.

GRADYOMETRE

Fluxgate manyetometre; sivil amaçlı kullanım için üretilmiştir. Fluxgate manyetometre genelde bilimsel araştırmalarda kullanılır. Bilim adamları zaman içerisindeki Dünyanın manyetik alan değişikliklerini bu sensörler aracılığı ile takip ederler. Fluxgate manyetomere orta az hassasiyete sahiptir.

power pulse manyetometre
power pulse manyetometre

Proton manyetometresi; Eski teknolojiye sahiptir. Manyetometrenin sensöründe akışkan sıvılar kullanılır. Genelde jet yakıtı, gaz yagı, ve buna benzer petrol ürünleri. Düşük hassasiyete sahiptir.

magnetometer
magnetometer

Sezyum manyetometresi; Çok yüksek hassasiyete sahip manyetometre cinsidir. Uzay araçlarında, uçak ve gemilerde kullanılır. Pahalı bir sistemdir. Ulaşılması ve elde edilmesi son derece zordur. Sivil kullanıma açık bir sistem değildir.

MANYETOMETRE ÇEKİM
MANYETOMETRE ÇEKİM

Mayetometreler yönlü çalışan sensörlerdir. Sivil kullanıma açık potasyum manyetometresi kuzey-güney yön istikametlerinde dikey vektörel yönlerde kullanılabilir. Kuzey tarafında dünyanın doğal manyetik alan büyüklüğü referans alınarak bu değerin artış azalış eğrileri bize bilgi vermektedir. Potasyum manyetomeresi üretimi yapılırken, potasyumun saflığı manyetometrenin hassasiyetinde belirleyici bir etkendir.

Manyetometre_cekim_1
GRADYOMETRE

Manyetometre fiyatları nasıl değişir?

Manyetometre cinsi manyetometre nin fiyatını belirler, örneğin entegre manyetometre ler MLX90363, MAG3110, HMC1001, HMC1051 gibi sensörler bir kaç dolara alınabilen basit sensörlerdir. Manyetometrelerde bu basit sensörler kullanılırsa satış fiyatları son derece uygun olmaktadır. Sezyum manyetometreleri çok pahalı sistemlerdir. Potasyum manyetometreleri performans – fiyat bakımından en uygun sistemdir.

Her manyetometre aynı mıdır?

Manyetometre sensörleri farklı ihtiyaçlar için farklı hassasiyetlerde üretilmişlerdir. Bu sebepten, her manyetometre aynı değildir. Define arayıcıları için en uygun cihaz tipi potasyum manyetometresidir. Hassasiyet çok yüksektir. 2D , 3D, canlı çekim özelliği vardır. Ayrıca .CSV uzantılı dosya oluşturmaktadır. Bu dosya tipi 3D görüntüleme yapan diğer programlara da uyumludur.